کارگاه آموزشی «ایده پردازی تا نوآوری»

کارگاه آموزشی «ایده پردازی تا نوآوری» اول تا چهارم شهریور ماه 95 توسط مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

ادامه

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک

دکتر فقیه خراسانی در بیست و یکمین بازدید خود از مؤسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد، در شرکت آرمان گستر حضور یافتند.

ادامه

افتتاح سایت آرمان گستر یزد

با فرارسیدن سال 1395 سایت جدید شرکت آرمان گستر یزد راه اندازی گردید.

ادامه

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی EFQM

دوره آشنایی با مدل تعالی EFQM بنا به درخواست شرکت محترم سلکباف یزد برای مدیران و سرپرستان این شرکت به مدت یک روز برگزار گردید. این مدل به سازمان ها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی کرده و سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حل های بهبود وضع موجود را پیدا و آن ها را اجرا نمایند. گفتنی است برگزاری دوره تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی EFQM نیز ویژه شرکت مذکور در حال برنامه ریزی می باشد.

ادامه

برگزاری دوره ی مدیریت عملکرد

دوره ی مدیریت عملکرد بنا به درخواست مدیریت محترم صنایع دریایی شهید مقدم ویژه مدیران و سرپرستان آن سازمان به مدت 16 ساعت برگزار شد. امروزه نقش منابع انسانی با تغییرات زیادی مواجهه شده است. منابع انسانی تلاش می کند تا مدیریت عملکرد کارکنان را بهبود بخشیده و به آن ها انگیزه دهد تا در فرآیند های برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان مشارکت داشته باشند. در واقع تمام فعالیت های واحد منابع انسانی در راستای توسعه عملکرد مدیران و انگیزش کارکنان پیش می رود.

ادامه

برگزاری دوره ی مدیریت بازخورد

دوره ی مدیریت بازخورد به مدت 5 ساعت در راستای توسعه رهبری سازمان، بنا به درخواست مجموعه صنایع دریایی شهید مقدم برگزار گردید. گفتنی است مهارت بازخورد دادن می تواند برای مدیران و ایجاد رضایت پرسنل و سرنوشت سازمان کلیدی و مهم باشد.

ادامه

عارضه یابی و ارزیابی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد

در راستای نمایندگی شرکت تکچی توسط این شرکت، شرکت های: سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل ایرانیان، تعاونی دانش بنیان آپافن، گروه مهندسین فراصدر و راهکار تجارت پویا سورنا طی جلسات پیاپی مورد ارزیابی فرآیندی قرار گرفتند و نتایج آن بر روی پنل خصوصی هر شرکت به تفکیک بارگذاری گردید.

ادامه

عارضه یابی و ارزیابی پارک علم و فناوری یزد توسط شرکت خدمات فناور تکچی

شرکت آرمان گستر یزد که به عنوان نماینده شرکت تکچی فعالیت می کند، طی قراردادی پروژه عارضه یابی و ارزیابی فرآیندی پارک علم و فناوری یزد را آغاز نموده و مراحل آن در حال اجرا می باشد. بدیهی است پس از انجام این پروژه، نسخه ارزیابی فرآیندهای جاری پارک علم و فناوری یزد و پیشنهادات اصلاحی به کارفرما اعلام می گردد.

ادامه