دوره آراستگی محیط کار

قیمت : 1,700,000 ریال

هدف از برگزاری دوره:

به کار گیری منطق نظام آراستگی 5S بانگاهی متفاوت به منظور ایجاد تحول در سازمان ها در ابعاد افزایش بهره وری، افزایش فروش و رضایت مشتری 

جامعه مخاطب: مدیران، سرپرستان و کارکنان 

 سرفصل های دوره :

 آشنایی با نظام آراستگی5s و تاریخچه آن 

اهمیت نظام آراستگی 5s

مزایای استفاده و پیاده سازی نظام آراستگی 5s

آشنایی با مراحل پنجگانه نظام آراستگی 5s

تشریح نحوه به کارگیری منطق 5sدر فرایندهای کاری 

انجام کار گروهی جهت شبیه سازی اجرای 5s در فرایند ها 

رزومه استاد :

فاطمه کاجی زاد

میزان حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان یزد از واحد های صنعتی 22 درصد

نحوه ثبت نام : 

علاقه مندان میتوانند مبلغ مربوطه را به شماره کارت 8360-1876-6916-6037 نزد بانک صادرات بنام آقای سید عبدالرضا تراب زاده واریز و رسید مربوطه را به انضمام مشخصات خود (شامل:نام و نام خانوادگی ، کد ملی، شماره همراه و نام سازمان ) تا موعد مقرر به شماره 09024996459 واتساپ نموده یا حضوری به شرکت آرمان گستر تحویل دهند.