توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی در مفهوم سازمانی، فرایند برنامه ‌ریزی شده توسعه کارکنان یک سازمان جهت دستیابی به اهداف ذیل است:
 1. کسب قابلیت های لازم جهت انجام وظایف حال و آینده
 2. توسعه قابلیت های فردی با هدف توسعه خود و سازمان
 3. دست یابی به فرهنگ سازمانی با هدف رسیدن به موفقیت سازمانی و افزایش انگیزه کارکنان
توسعه‌ منابع انسانی یک فرایند است و نه فقط تعدادی مکانیزم و تکنیک. مکانیزم‌ ها و تکنیک‌ هایی مانند ارزیابی عملکرد، مشاوره، آموزش و مداخله در توسعه سازمانی برای شروع، تسهیل و رواج مداوم این فرایندها به کار گرفته می ‌شوند. به این دلیل که این فرایند هیچ محدودیتی ندارد، مکانیزم ‌ها باید به صورت دوره‌ ای مورد آزمایش قرار بگیرند تا مشخص شود آیا در جهت رشد فرایند استفاده می ‌شوند یا از آن ممانعت به عمل می ‌آورند.

وجه تمایز توسعه منابع انسانی با مدیریت منابع انسانی
هدف اصلی مدیریت منابع انسانی، بهبود کارایی کارکنان و حفظ و نگهداری نیروی انسانی است. مسئولیت مدیریت منابع انسانی بر عهده ‌ی کارکنان بخش منابع انسانی و مخصوصاً بر عهده ‌ی مدیر کارکنان است در حالی که هدف توسعه منابع انسانی توسعه ی کارکنان و سازمان بوده و مسئولیت آن بر عهده ی کلیه مدیران در کلیه سطوح سازمانی است.

نیاز به توسعه منابع انسانی
در بازار امروز که به سرعت در حال تغییر است هر سازمانی که قصد دارد پویا و موفق عمل کند، به توسعه منابع انسانی نیاز دارد. در دنیای پر تحول امروز منابع انساني به عنوان منبع حياتي موفقيت بيشتر سازمان ‌ها می باشد و سیاست های مناسب می توانند روحیه ی کارکنان را بهتر کنند و انگیزه شان را افزایش دهند، اما برای پویایی سازمان و قدم گذاشتن در مسیری جدید کافی نیستند. کارمندان باید دائماً در حال آموزش قابلیت ‌های جدید یا افزایش قابلیت ‌های قبلی و استفاده از آنها باشند.

کاربرد توسعه‌ منابع انسانی
در هسته‌ ی مرکزی توسعه‌ منابع انسانی، رشد و توسعه‌ ی انسان ‌ها نهفته است. مفهوم توسعه نه تنها افراد بلکه بخش ‌های مختلف سازمان را نیز تحت پوشش قرار می ‌‌دهد. توسعه‌ ی سازمان باید شامل توسعه ‌ی مؤثر فضای سازمان، توسعه‌ ی مکانیزم ‌های تغییرات فردی برای افزایش قابلیت سازگاری و فعالیت بیشتر و پویاتر و توسعه‌ ی فرایندهای مرتبطی باشد که می ‌توانند تأثیر‌گذاری افراد در سازمان را افزایش دهند.
اهداف توسعه منابع انسانی، توسعه موارد ذیل است:
 • قابلیت ‌های فردی هر کارمند متناسب با وظیفه ‌ای که بر عهده دارد
 • قابلیت ‌های فردی هر کارمند متناسب با وظیفه ‌ای که قرار است در آینده بر عهده داشته باشد
 • رابطه ‌ی بین هر کارمند و کارمند ناظرش
 • روحیه ‌ی تیمی قابلیت کار کردن مؤثر در هر کدام از واحد‌های سازمان
 • همکاری بین واحدهای مختلف سازمان

فعالیت های شرکت آرمان گستر در زمینه توسعه منابع انسانی:
مشاوره و اجرا در خصوص برنامه ریزی، افزایش بهره وری و بهبود منابع انسانی و انجام پروژه هایی نظیر:
 • عارضه یابی، توانمندسازی و توسعه منابع انسانی
 • برنامه ریزی، سازمان‌دهی و استراتژی های نگهداشت سرمایه های انسانی
 • ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی
 • اجرای سیستم پاداش بر اساس عملکرد
 • اجرای نظام جانشین پروری و تعیین مسیر توسعه شغلی
 • ارزیابی شرکت بر اساس مدل تعالی EFQM و ارائه نقاط قوت و قابل‌بهبود
 • و ...

برخی از سوابق مشاوره ای شرکت آرمان گستر:
 • انجام مطالعات ساختاري در خصوص تدوين آيين ‌نامه ساختار و تشكيلات نيروي انساني پارک‌ ها و مراكز رشد علم و فناوري برای پارک علم و فناوری یزد
 • نيازسنجي آموزشي و تدوين طرح آموزش مديران پارك ‌هاي علم و فناوري كشور برای پارک علم و فناوری یزد
 • اجراي نيازسنجي آموزشي و اولویت¬بندی و تعیین محتوای دوره ها به تفکیک سطوح مختلف سازمانی برای  شركت شهرك ‌هاي صنعتي استان يزد
 • عارضه ‌یابی و شناخت اجمالی حوزه منابع انسانی پارک علم و فناوری یزد
 • تدوین برنامه ‌ریزی استراتژیک شرکت بازرگانی اعتماد کالا یزد
 • مشاوره، طراحی و تدوین ساختار سازمانی و شرح مشاغل در سازمان‌های متعدد
 • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد در سازمان‌های متعدد
 • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم پاداش بهره¬وری در سازمان‌های متعدد
 • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مدیریت آموزش در سازمان‌های متعدد
 • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مسیر توسعه شغلی و جانشین پروری
 • مشاوره و همکاری در استقرار سیستم¬های اطلاعات مدیریت و ERP
 • تهيه اظهارنامه ارزيابي عملكرد بر اساس مدل وزارت نيرو (EFQM) برای شركت آب و فاضلاب روستايي يزد، شركت آب و فاضلاب استان يزد، شركت سهامي آب منطقه‌اي يزد، اداره كل راه و ترابري (سابق) استان يزد، شركت فاضلاب تهران، شرکت فولاد غدیر ایرانیان و دیگر سازمان ها