عارضه یابی و ارزیابی پارک علم و فناوری یزد توسط شرکت خدمات فناور تکچی

شرکت  آرمان  گستر  یزد  که  به  عنوان  نماینده  شرکت  تکچی  فعالیت  می کند،  طی  قراردادی  پروژه  عارضه یابی  و  ارزیابی  فرآیندی  پارک  علم  و  فناوری  یزد  را  آغاز  نموده  و  مراحل  آن  در  حال  اجرا  می باشد.  بدیهی  است  پس  از  انجام  این  پروژه،  نسخه  ارزیابی  فرآیندهای  جاری  پارک  علم  و  فناوری  یزد  و  پیشنهادات  اصلاحی  به  کارفرما  اعلام  می گردد.