عارضه یابی و ارزیابی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد

در  راستای  نمایندگی  شرکت  تکچی  توسط  این  شرکت، شرکت های: سامانه های  آزاد فناوری  اطلاعات  ایده آل  ایرانیان،  تعاونی  دانش بنیان  آپافن،  گروه  مهندسین  فراصدر  و  راهکار  تجارت  پویا  سورنا  طی  جلسات  پیاپی  مورد  ارزیابی  فرآیندی  قرار  گرفتند  و  نتایج  آن  بر  روی  پنل  خصوصی  هر  شرکت  به  تفکیک  بارگذاری  گردید.