برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی EFQM

  دوره آشنایی با مدل تعالی EFQM بنا به درخواست شرکت محترم سلکباف یزد برای مدیران و سرپرستان این شرکت به مدت یک روز برگزار گردید.
این مدل به سازمان ها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی کرده و سپس با بررسی علل وقوع این تفاوت ها راه حل های بهبود وضع موجود را پیدا و آن ها را اجرا نمایند.
گفتنی است برگزاری دوره تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی EFQM نیز ویژه شرکت مذکور در حال برنامه ریزی می باشد.