کارگاه آموزشی «ایده پردازی تا نوآوری»

مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد دومین کارگاه ایده پردازی تا نوآوری را با مدیریت اجرایی شرکت آرمان گستر یزد از 15 تا 18 مردادماه 1397 برگزار نمود.

در این کارگاه شرکت کنندگاه ضمن آموزش مفاهیم نوآوری، برندسازی، بازار، الگوهای کسب و کار و ... با انجام تمرین عملی مهارت های مختلف در این زمینه ها را تجربه نمودند.

محتوای کارگاه:

- نوآوری و تدوین مدل کسب و کار، ارائه الگوهای موفق، مصطفی کریمیان اقبال

- برند سازی، تحلیل رقبا، استراتژی فروش، محمدحسین ابویی

- تحلیل مالی، سرمایه گذاری مخاطره پذیر، محمد سپهر

- قوانین و مقررات مورد نیاز در شرکت های نوپا، عباس باقی

- مالکیت معنوی و ثبت اختراع، محمدرضا حسینی