شروع پروژه شرکت ذوب روی بافق

با توجه به سیاست‌گذاری مدیریت محترم شرکت ذوب روی بافق مبنی بر نهادینه نمودن مسیر توسعه و تعالی در حوزه مدیریت منابع انسانی آن شرکت، پس از بررسی‌ها و جلسات پیاپی، بحث توسعه و تعالی ساختار حوزه منابع انسانی با نظارت عالیه معاونت محترم اداری و منابع انسانی این شرکت به مهندسین مشاور شرکت آرمان گستر واگذار گردید.

این پروژه در چند فاز و باهدف اجرایی نمودن ابزارهای توسعه‌ای در حوزه منابع انسانی آغاز شده است. این مسیر در جلسه‌ای که به همت مدیریت محترم عامل شرکت ذوب روی بافق و همچنین معاونت محترم اداری آن شرکت تشکیل شد برای دیگر مدیران، سرپرستان، کارشناسان و ... توسط تیم مشاور شرکت آرمان گستر ارائه گردید.