نشست مدیران سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی با موضوع اکوسیستم نوآوری استان یزد

نشست دو روزه مدیران سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی با موضوع اکوسیستم نوآوری استان یزد در تاریخ های 29 و 30 آبان ماه 1398 در محل هتل صفائیه یزد برگزار شد . 

در این نشست که جمع کثیری از مدیران بخش دولتی و خصوصی حضور داشتند با ارائه نظرات و مشکلات مربوط به حوزه فعالیت خود و با یافتن راه حل های مرتبط با کمک مدرس دوره جهت هم افزایی هر چه بیشتر سازمان ها در ترسیم اکوسیستم نوآوری یزد به گفتگو نشستند .  

 در روز دوم که با حضور استاندار محترم ادامه داشت با جمع بندی کلی مدرس راه حل هایی جهت بهبود و توسعه استان در حوزه نوآوری ارائه شد.