برگزاری تور یک روزه فناوری تهران

در راستای عقد تفاهم نامه فی مابین شرکت آرمان گستر و شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و با محوریت سازمان منطقه ویژه علم و فناوری یزد، تور نوآوری ویژه صنعتگران، دانشگاهیان و سازمان های صاحب تصمیم استان برگزار شد. در این  تور یک روزه که در تاریخ 98/04/04  برگزار شد از مرکز نوآوری دانشگاه شریف، داکس، مرکز نوآوری هولدینگ کارخانه زر ماکارون و کارخانه نوآوری آزادی بازدید به عمل آمد.