دوره توان افزای روسای پارکهای علم و فناوری

در حاشیه پانزدهمین نشست روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد ، دوره آموزشی توان افزایی رؤسای پارک های علم و فناوری سراسر کشور توسط پارک علم و فناوری یزد و با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم در پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با آخرین شیوه های مدیریت علم و فناوری و مباحث مرتبط با شرکت های فناور و توان افزایی رؤسای پارک های علم و فناوری است. این برنامه آموزشی با هماهنگی پارک علم و فناوری یزد به عنوان دبیرخانه آموزش فناوری در حوزه ملی و بین المللی و همکاری پارک زیست فناوری خلیج فارس و دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، توسط مدرسان بین المللی در حاشیه برگزاری نشست سالیانه روسای پارک ها علم و فناوری و مدیران مراکز رشد در تاریخ ۲ و ۳ اسفندماه درمحل پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم برگزار شد.

در این دوره مباحثی مانند مدیریت اقتصادی پارک های علم و فناوری، تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت و آشنایی با شیوه های نوین مدیریتی (مدیریت خدمات پارک)  مورد بحث و بررسی استادان داخلی و خارجی قرار گرفت.