دوره مفاهیم حقوقی آب های زیرزمینی مشترک

دوره آموزشی مبانی و مفاهیم فنی و حقوقی آب‌های زیرزمینی مشترک در تاریخ 15 الی 17 آبان ماه 1395 در محل هتل صفائیه یزد با حضور اساتید بین‌المللی و جمعی از خبرگان این عرصه توسط شرکت تمدن کاریزی برگزار گردید.